References by Soudek, S.
Soudek, S. 1921. K variabilite mravencu Leptothorax tuberum Nyl. Casopis Ceskoslovenské Spolecnosti Entomologické 18:1-5. PDF
Soudek, S. 1922a. Príspevky k poznání moravskych mravencu. II. Sborník Klubu Prírodovedeckého v Brne 4:3-6.
Soudek, S. 1923a ("1922"). Príspevek ku poznání mravencu Moravy. I. Casopis Moravského Zemského Musea v Brne 20-21:44-52.
Soudek, S. 1923b ("1922"). Myrmica moravica n. sp., relikt fauny praeglaciální. Casopis Moravského Zemského Musea v Brne 20-21:107-134. PDF
Soudek, S. 1925a. Four new European ants. Entomologist's Record and Journal of Variation 37:33-37. PDF
Soudek, S. 1925b. Dalmatstí mravenci (Formicidae). Casopis Ceskoslovenské Spolecnosti Entomologické 22:12-17. PDF
Soudek, S. 1925c ("1924"). Bothriomyrmex meridionalis gibbus n. ssp., novy mravenec z Moravy. Casopis Moravského Zemského Musea v Brne 22:216-232. PDF
Soudek, S. 1927. Príspevek ku poznání moravskych mravencu. III. Casopis Moravského Zemského Musea v Brne 25:234-236.
Soudek, S. 1931. Mravenci "Hádu", jizního vybezku Moravského Krasu. (Faunisticky rozbor). Zprávy Komise na Prírodovedecky Vyzkum Moravy a Slezska. Oddelení Zoologické 19:1-30. PDF
Protonyms originally described by author
Protonym Taxon Authorship Rank Status
Myrmica moravica Myrmica moravica Soudek, 1922b Species Synonym Original combination
Myrmetaerus Myrmetaerus Soudek, 1925a Genus Synonym
Bothriomyrmex meridionalis subsp. gibbus Bothriomyrmex gibbus Soudek, 1925a Species Synonym
Cardiocondyla elegans var. dalmatica Cardiocondyla dalmatica Soudek, 1925a Species Valid
Myrmetaerus microcellatus Temnothorax microcellatus Soudek, 1925a Species Synonym
Statistics
Published between 1921–1931
Taxon descriptions between 1922–1925
No. of references 10
No. of described taxa (including combinations) 8
No. of described taxa (valid, including combinations) 1
No. of described taxa (protonyms only) 5
Names belonging to author
Author name No. of references
Soudek, S. 10