Details
Authors
Title Klíc k urcování mravencu strední Evropy se zvlástním zretelem k mravencí zvírene Cech a Moravy.
Pagination 65-115
Year 1941
Type Article reference
Bolton key Novák Sadil 1941
Journal Entomologické Listy
Series/volume/issue 4
Nested references
PDF link PDF
Taxa originally described in this reference (including combinations)
Note: taxa described in nestees of this reference are not included here.
Taxon Authorship Rank Status
Bothriomyrmex corsicus mohelensis Novák & Sadil, 1941 97 Subspecies Synonym Original combination
Formica cinerea novaki Novák & Sadil, 1941 106 Subspecies Synonym Original combination
Leptothorax unifasciatus unifasciatonigricepoides Novák & Sadil, 1941 94 (in key) Subspecies Obsolete combination Original combination
Leptothorax unifasciatus unifasciatonigriceps Novák & Sadil, 1941 93 (in key) Subspecies Obsolete combination Original combination
Temnothorax unifasciatus unifasciatonigricepoides Novák & Sadil, 1941 94 (in key) Subspecies Valid
Temnothorax unifasciatus unifasciatonigriceps Novák & Sadil, 1941 93 (in key) Subspecies Valid
Tetramorium caespitum caespitomoravicum Novák & Sadil, 1941 86 (diagnosis in key) Subspecies Valid
Tetramorium ferox silhavyi Novák & Sadil, 1941 84, fig. 1 Subspecies Synonym Original combination
Tetramorium moravicum Novák & Sadil, 1941 86 (diagnosis in key) Species Valid Original combination
Tetramorium moravicum caespitomoravicum Novák & Sadil, 1941 86 (diagnosis in key) Subspecies Obsolete combination Original combination