Details
Authors
Title O trzech gynandromorfach mrówki wscieklicy marszczystej (Myrmica rugulosa Nyl.).
Pagination 817-830
Year 1924
Date 1924
Type Article reference
Bolton key Lomnicki 1924
Journal Kosmos (Warsaw)
Series/volume/issue 49
PDF link PDF