Details
Authors
Title Przyczynek do opisu królowej mrówki: Powolnicy Europejskiej (Sysphincta europaea For.).
Pagination 3-4
Year 1922a
Date 1922
Type Article reference
Bolton key Lomnicki 1922
Journal Polskie Pismo Entomologiczne
Series/volume/issue 1
PDF link PDF