Zakharov, A. A. 1972. Intraspecific relations in ants. [In Russian.]. Moskva: Nauka, 216 pp.

Notes: Date signed for printing ("podpisano k pechati").

Zakharov, A. A. 1975. Evolution of the social mode of life in ants. [In Russian.]. Zoologicheskii Zhurnal 54:861-872.

Notes: June issue. Date signed for printing ("podpisano k pechati"): 26 May 1975.

Zálesky, M. 1932a. Formica exsecta pressilabris Nyl. v Podk. Rusi. Casopis Ceskoslovenské Spolecnosti Entomologické 29:52-53.
Zálesky, M. 1932b. Dva dalsí rody podceledi Camponotinae Mayr (Form.) v Podkarpatské Rusi. Casopis Ceskoslovenské Spolecnosti Entomologické 29:53-54.
Zálesky, M. 1932c. Camponotus fallax Nyl. a jiní mravenci toho rodu v Podk. Rusi. Casopis Ceskoslovenské Spolecnosti Entomologické 29:55-58.
Zálesky, M. 1936. Dva pro Ceskoslovensko noví mravenci. Casopis Ceskoslovenské Spolecnosti Entomologické 33:67-69.
Zálesky, M. 1937b. K poznání mravencu (Formicidae) okolí Prostejova a útesu celechovického. Vestník Klubu Prírodovedeckého v Prostejove 25:61-64.
Zálesky, M. 1938a. Generacní monstrosity mravence Myrmica rubra. Casopis Ceskoslovenské Spolecnosti Entomologické 35:33-34.
Zálesky, M. 1938b. Hnízda mravencu Formica exsecta exsecta a F. exsecta pressilabris. Casopis Ceskoslovenské Spolecnosti Entomologické 35:35.
Zálesky, M. 1939a. Prodromus naseho blanokrídlého hmyzu. Prodromus Hymenopterorum patriae nostrae. Pars III. Formicoidea. Sborník Entomologického Oddeleni Národního Musea v Praze 17:191-240.
Zálesky, M. 1939b. Sysphincta europea europea. Príroda (Brno) 32:38.
Zalessky, Y. M. 1949. A new Tertiary ant. [In Russian.]. Sovetskaya Geologiya 40:50-54. PDF
Zdobnitzky, W. 1910. Beitrag zur Ameisenfauna Mährens. Zeitschrift des Mährischen Landesmuseums 10:113-125.