Reference
Billen, J. P. J. 1993. Morphology of the exocrine system in ants. Materialy Kollokviumov Sektsii Obshchestvennykh Nasekomykh Vsesoyuznogo Entomologicheskogo Obshchestva 2:1-15.
Details
Authors
Title Morphology of the exocrine system in ants.
Pagination 1-15
Year 1993
Type Article reference
Bolton key Billen 1993
Journal Materialy Kollokviumov Sektsii Obshchestvennykh Nasekomykh Vsesoyuznogo Entomologicheskogo Obshchestva
Series/volume/issue 2
PDF link