Reference
Lomnicki, J. 1919. Stanowiska krajowe nieróbki czarniawej (Anergates atratulus Schenck.). Rozprawy i Wiadomosci z Muzeum im. Dzieduszyckich Lwów 3:199-200.
Details
Authors
Title Stanowiska krajowe nieróbki czarniawej (Anergates atratulus Schenck.).
Pagination 199-200
Year 1919
Date 1919
Type Article reference
Bolton key
Journal Rozprawy i Wiadomosci z Muzeum im. Dzieduszyckich Lwów
Series/volume/issue 3
PDF link