References using this journal
Lomnicki, J. 1919. Stanowiska krajowe nieróbki czarniawej (Anergates atratulus Schenck.). Rozprawy i Wiadomosci z Muzeum im. Dzieduszyckich Lwów 3:199-200.
Lomnicki, J. 1920. Z fauny mrówek Litwy. Rozprawy i Wiadomosci z Muzeum im. Dzieduszyckich Lwów 4:99-100.
Lomnicki, J. 1922b. O mrówce zniwiarce jarowej (Messor structor orientalis var. clivorum Ruzsky) z Podola. Rozprawy i Wiadomosci z Muzeum im. Dzieduszyckich Lwów 5-6:183-188.
Lomnicki, J. 1922c. Drobny przyczynek do znajomosci mrówek zniwiarek (Messor Forel) Podola. Rozprawy i Wiadomosci z Muzeum im. Dzieduszyckich Lwów 5-6:189-190.