Reference
Lomnicki, J. 1920. Z fauny mrówek Litwy. Rozprawy i Wiadomosci z Muzeum im. Dzieduszyckich Lwów 4:99-100.
Details
Authors
Title Z fauny mrówek Litwy.
Pagination 99-100
Year 1920
Date 1920
Type Article reference
Bolton key
Journal Rozprawy i Wiadomosci z Muzeum im. Dzieduszyckich Lwów
Series/volume/issue 4
PDF link