Reference
Lomnicki, J. 1922b. O mrówce zniwiarce jarowej (Messor structor orientalis var. clivorum Ruzsky) z Podola. Rozprawy i Wiadomosci z Muzeum im. Dzieduszyckich Lwów 5-6:183-188.
Details
Authors
Title O mrówce zniwiarce jarowej (Messor structor orientalis var. clivorum Ruzsky) z Podola.
Pagination 183-188
Year 1922b
Date 1922
Type Article reference
Bolton key
Journal Rozprawy i Wiadomosci z Muzeum im. Dzieduszyckich Lwów
Series/volume/issue 5-6
PDF link