Reference
Soyunov, O. 1990. Landscape distribution of ants in the deserts of Turkmenistan. [In Russian.]. Materialy Kollokviumov Sektsii Obshchestvennykh Nasekomykh Vsesoyuznogo Entomologicheskogo Obshchestva 1:201-203.
Details
Authors
Title Landscape distribution of ants in the deserts of Turkmenistan. [In Russian.].
Pagination 201-203
Year 1990
Date 1990-12-25
Type Article reference
Bolton key
Journal Materialy Kollokviumov Sektsii Obshchestvennykh Nasekomykh Vsesoyuznogo Entomologicheskogo Obshchestva
Series/volume/issue 1
PDF link
Public notes Date signed for printing ("podpisano k pechati").