References by Kratochvíl, J.
Kratochvíl, J. 1936a. Památce prvního naseho profesora pouzité entomologie prof. Dra Stepána Soudka. Casopis Ceskoslovenské Spolecnosti Entomologické 33:125-131.
Kratochvíl, J. 1936b. Rozbor mravencí zvíreny Pavlovskych vrchu. Acta Societatis Scientiarum Naturalium Moravo-Silesiacae 10(2):1-30. PDF
Kratochvíl, J. 1938. Myrmekologické poznámky, 1-2. Entomologické Listy 1:161-162. PDF
Kratochvíl, J. 1940a. Doplnek nalezist k Záleského Prodromu mravencu. Sborník Entomologického Oddeleni Národního Musea v Praze 18:241-249. PDF
Kratochvíl, J. 1940b. Príspevky k poznání mravence Strongylognathus Kratochvili Silhavy. Vestník Ceskoslovenské Zoologické Spolecnosti 8:24-46. PDF
Kratochvíl, J. 1949. Mravenci jeseníku. Entomologické Listy 12:13-20.
Protonyms originally described by author
Protonym Taxon Authorship Rank Status
Lobomyrmex Lobomyrmex Kratochvíl, 1941b Genus Synonym
Tetramorium (Lobomyrmex) ferox subsp. silhavyi Tetramorium ferox silhavyi Kratochvíl, 1941b Subspecies Synonym Original combination
Sulcomyrmex Sulcomyrmex Kratochvíl, 1941b Genus Unavailable Original combination
Tetramorium moravicum var. caespitomoravicum Tetramorium caespitum caespitomoravicum Kratochvíl, 1941c Subspecies Valid
Tetramorium moravicum Tetramorium moravicum Kratochvíl, 1941c Species Valid Original combination
Formica cinerea var. novaki Formica cinerea novaki Kratochvíl, 1941d Subspecies Synonym Original combination
Sysphincta fialai Proceratium fialai Kratochvíl et al., 1944 Species Synonym
Ponera coarctata var. typica Ponera coarctata typica Kratochvíl et al., 1944 Subspecies Unavailable Original combination
Tetramorium staerckei var. gregori Tetramorium impurum gregori Kratochvíl, 1944 Subspecies Synonym
Tapinoma ambiguum subsp. revolutionis Tapinoma madeirense revolutionis Kratochvíl, 1944 Subspecies Valid
Tetramorium staerckei Tetramorium staerckei Kratochvíl, 1944 Species Valid Original combination
Statistics
Published between 1936–1949
Taxon descriptions between 1941–1944
No. of references 16
No. of described taxa (including combinations) 16
No. of described taxa (valid, including combinations) 4
No. of described taxa (protonyms only) 11
Names belonging to author
Author name No. of references
Kratochvíl, J. 16