References by Kratochvíl, J.
Kratochvíl, J. 1936a. Památce prvního naseho profesora pouzité entomologie prof. Dra Stepána Soudka. Casopis Ceskoslovenské Spolecnosti Entomologické 33:125-131.
Kratochvíl, J. 1936b. Rozbor mravencí zvíreny Pavlovskych vrchu. Acta Societatis Scientiarum Naturalium Moravo-Silesiacae 10(2):1-30. PDF
Kratochvíl, J. 1938. Myrmekologické poznámky, 1-2. Entomologické Listy 1:161-162. PDF
Kratochvíl, J. 1940a. Doplnek nalezist k Záleského Prodromu mravencu. Sborník Entomologického Oddeleni Národního Musea v Praze 18:241-249. PDF
Kratochvíl, J. 1940b. Príspevky k poznání mravence Strongylognathus Kratochvili Silhavy. Vestník Ceskoslovenské Zoologické Spolecnosti 8:24-46. PDF
Kratochvíl, J. 1949. Mravenci jeseníku. Entomologické Listy 12:13-20.
Protonyms originally described by author
Protonym Taxon Authorship Rank Status
Lobomyrmex Lobomyrmex Kratochvíl, 1941b Genus Synonym
Sysphincta fialai Proceratium fialai Kratochvíl et al., 1944 Species Synonym
Tetramorium staerckei var. gregori Tetramorium impurum gregori Kratochvíl et al., 1944 Subspecies Synonym
Tetramorium staerckei Tetramorium staerckei Kratochvíl et al., 1944 Species Valid Original combination
Ponera coarctata var. typica Ponera coarctata typica Kratochvíl et al., 1944 Subspecies Unavailable Original combination
Tapinoma ambiguum subsp. revolutionis Tapinoma madeirense revolutionis Kratochvíl, 1944 Subspecies Valid
Statistics
Published between 1936–1949
Taxon descriptions between 1941–1944
No. of references 15
No. of described taxa (including combinations) 10
No. of described taxa (valid, including combinations) 2
No. of described taxa (protonyms only) 6
Names belonging to author
Author name No. of references
Kratochvíl, J. 15