References by Kratochvíl, J.
Kratochvíl, J. 1936a. Památce prvního naseho profesora pouzité entomologie prof. Dra Stepána Soudka. Casopis Ceskoslovenské Spolecnosti Entomologické 33:125-131.
Kratochvíl, J. 1936b. Rozbor mravencí zvíreny Pavlovskych vrchu. Acta Societatis Scientiarum Naturalium Moravo-Silesiacae 10(2):1-30. PDF
Kratochvíl, J. 1938. Myrmekologické poznámky, 1-2. Entomologické Listy 1:161-162. PDF
Kratochvíl, J. 1940a. Doplnek nalezist k Záleského Prodromu mravencu. Sborník Entomologického Oddeleni Národního Musea v Praze 18:241-249. PDF
Kratochvíl, J. 1940b. Príspevky k poznání mravence Strongylognathus Kratochvili Silhavy. Vestník Ceskoslovenské Zoologické Spolecnosti 8:24-46. PDF
Kratochvíl, J. 1949. Mravenci jeseníku. Entomologické Listy 12:13-20.
Taxa originally described by author (including combinations)
Taxon Authorship Rank Status
Lobomyrmex Kratochvíl, 1941b Genus Synonym
Tetramorium (Lobomyrmex) Kratochvíl, 1941b Subgenus Obsolete combination
Sysphincta fialai Kratochvíl et al., 1944 Species Obsolete combination Original combination
Tetramorium impurum gregori Kratochvíl et al., 1944 Subspecies Synonym
Tetramorium staerckei Kratochvíl et al., 1944 Species Valid Original combination
Proceratium fialai Kratochvíl et al., 1944 Species Synonym
Tapinoma madeirense revolutionis Kratochvíl, 1944 Subspecies Valid
Statistics
Published between 1936–1949
Taxon descriptions between 1941–1944
No. of references 15
No. of described taxa (including combinations) 7
No. of described taxa (valid, including combinations) 2
No. of described taxa (protonyms only) 5
Names belonging to author
Author name No. of references
Kratochvíl, J. 15