Myrmicaria fusca Stitz, 1911 valid
Myrmicaria eumenoides var. fusca Stitz, 1911b: 385 (w.) DEMOCRATIC REPUBLIC OF CONGO. Afrotropic.
Citations

Extant: 2 valid subspecies

More statistics