Rogeria bruchi Santschi, 1922 valid
Rogeria bruchi Santschi, 1922c: 352 (w.) ARGENTINA. Neotropic.
  • See also: Kugler, 1994: 72.
Citations