Acantholepis opaca pulchella Forel, 1892 an obsolete combination of Lepisiota opaca pulchella (Forel, 1892)
Acantholepis opaca r. pulchella Forel, 1892a: 43 (diagnosis in key) (w.) INDIA (Maharashtra). Indomalaya.
Citations