Pseudomyrma volatilis Smith, 1877 an obsolete combination of Pseudomyrmex volatilis (Smith, 1877)
Pseudomyrma volatilis Smith, 1877b: 65 (m.) MEXICO.
Citations