Acantholepis bosii Forel, 1902 an obsolete combination of Stigmacros bosii (Forel, 1902)
Acantholepis (Acrostigma) bosii Forel, 1902j: 481 (w.q.) AUSTRALIA. Australasia.
Citations