Biamomyrma zherikhini Dlussky et al., 2015 valid
Biamomyrma zherikhini Dlussky et al., 2015: 144, fig. 27 (q.) RUSSIA (Eocene).
Primary type information: Bol’shaya Svetlovodnaya (former Biamo) River; Pozharsky District, Primorskiy Region, SE Russia; PIN 3429/108; Paleontological Institute Nauk, Moscow
Citations