Neivamyrmex radoszkowskii (Emery, 1900) valid
Eciton radoszkowskii Emery, 1900e: 181, figs. 9, 10 (m.) PERU. Neotropic.
  • Combination in Neivamyrmex (Acamatus): Emery, 1900e: 187; in Neivamyrmex: Borgmeier, 1953: 6.
  • See also: Borgmeier, 1955: 593.
Citations