Oecophylla smaragdina (Fabricius, 1775) valid
Formica smaragdina Fabricius, 1775: 828 (q.) INDIA. Indomalaya.
Junior synonyms
Obsolete combinations
Current subspecies (nominal plus)
Citations

Extant: 5 valid subspecies

More statistics