Tapinolepis tumidula (Emery, 1915) valid
Plagiolepis tumidula Emery, 1915e: 19, fig. 10 (w.m.) ETHIOPIA. Afrotropic.
  • Combination in Anoplolepis (Tapinolepis): Emery, 1925d: 18; in Tapinolepis: Bolton, 2003: 268.
Citations