Leptanilla nana Santschi, 1915 valid
Leptanilla nana Santschi, 1915a: 55, fig. 2 (w.) TUNISIA. Palearctic.
Citations