Atta smithii tolteca Wheeler, 1907 an obsolete combination of Mycocepurus smithii tolteca (Wheeler, 1907)
Atta (Mycocepurus) smithi var. tolteca Wheeler, 1907d: 718 (w.) MEXICO.
Citations