Monomorium kugitangi Dlussky, 1990 valid
Monomorium kugitangi Dlussky, 1990g: 236, fig. 31 (w.) UZBEKISTAN. Palearctic.
Primary type information: Type-material: holotype worker. Type-locality: Uzbekistan: Bazar-Tepe, Kugitang, 14.iv.1989 (S. Zabelin). Type-depository: ZMUM. Secondary type information: Paratype-material: 4 paratype workers.
Citations