Anochetus avius Shattuck & Slipinska, 2012 valid
Anochetus avius Shattuck & Slipinska, 2012: 8, figs. 6, 7 (w.) AUSTRALIA. Australasia.
Citations