Leptothorax rottenbergi sardoa Santschi, 1909 an obsolete combination of Temnothorax sardous (Santschi, 1909)
Leptothorax Rottenbergi var. sardoa Santschi, 1909c: 474, fig. 6 (w.) ITALY (Sardinia). Palearctic.
Citations