Strumigenys zakharovi Dlussky, 1993 valid
Strumigenys zakharovi Dlussky, 1993b: 60, fig. 2 (w.) TONGA. Oceania.
Citations