Pheidole tsontekonwei Longino, 2019 valid
Pheidole tsontekonwei Longino, 2019: 62, plate 56 (s.) MEXICO. Neotropic.
Primary type information: Mexico, Guerrero: Oapan, 17.97725 -99.46567 ±20 m, 742 m, 26-Jun-2011, nest in soil (J. Amith & J. Herrera) [UNAM, unique specimen identifier CASENT0624331].
Citations