Crematogaster chhangi Hosoishi & Ogata, 2014 valid
Crematogaster (Crematogaster) chhangi Hosoishi & Ogata, 2014: 61, figs. 1, 2 (w.) CAMBODIA. Indomalaya.
Primary type information: CAMBODIA, Koh Kong, 11°31'N, 103°09'E, 19.v.2012, S. Hosoishi leg., SH12-Cam-70, arboreal; THNHM
Citations