Crematogaster indosinensis Hosoishi & Ogata, 2016 valid
Crematogaster indosinensis Hosoishi & Ogata, 2016b: 808, figs. 3-8 (w.) CAMBODIA. Indomalaya.
Primary type information: Cambodia: Permanent Sample Plots (natural forest), Kampong Thom Province, 12°34'N, 105°23'E, 11.i.2010 (SH10-Cam46) (S. Hosoishi); KUMANT034; THNHM
Citations