Camponotus nawai Ito, 1914 valid
Camponotus fallax var. Nawai Ito, 1914a: 44 (s.) JAPAN. Palearctic.
Citations