Temnothorax janushevi (Radchenko, 1994) valid
Leptothorax janushevi Radchenko, 1994c: 27, fig. 4a-f (w.q.m.) TAJIKISTAN. Palearctic.
Primary type information: Primary type material: holotype worker. Primary type locality: Tajikistan: Gissarski khrebet, Khodzha-Obi-Gori, 2000 m., 14.viii.1970 (V. Yanushev). Primary type depository: ZMUM. Secondary type information: Secondary type material: 6 paratype workers, 2 paratype queens, 4 paratype males. Secondary type localities: 1 paratype worker, 2 paratype queens, 2 paratype males with same data as holotype, 1 paratype male Gissarski khrebet, Kondara, 4.viii.1970 (V. Yanushev), 5 paratype workers, 1 paratype male Gissarski khrebet, Kvak, 29.viii.1970 (V. Yanushev). Secondary type depositories: SIZK, ZMUM.
Obsolete combinations
Citations
show invalid